Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Rektor Trnavskej univerzity prerušuje výučbu do odvolania

Rektor Trnavskej univerzity v Trnave v súlade s opatreniami Centrálneho krízového štábu SR a v súlade s vyhlásením ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 24. 3. 2020 oznamuje, že avizované prerušenie kontaktného vyučovania do 28. 3. 2020 predlžuje až do odvolania.

Fakulty, tak ako doteraz, budú poskytovať vzdelávanie dištančnou formou a v prípade, že bude nevyhnutné upraviť nateraz platný harmonogram akademického roka, predovšetkým čas a spôsob absolvovania predmetov, termíny skúškového obdobia a termíny štátnych záverečných skúšok, budeme všetkých študentov bezodkladne informovať.

V Trnave: 24. 3. 2020                                       prof.PaedDr. René Bílik, CSc.
                                                                             rektor TU v Trnave