Faculty of Philosophy and Arts
Faculty of Education
Faculty of Health Care and Social Work
Faculty of Theology
Faculty of Law

Rektor Trnavskej univerzity prerušuje výučbu do odvolania

Rektor Trnavskej univerzity v Trnave v súlade s opatreniami Centrálneho krízového štábu SR a v súlade s vyhlásením ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 24. 3. 2020 oznamuje, že avizované prerušenie kontaktného vyučovania do 28. 3. 2020 predlžuje až do odvolania.

Fakulty, tak ako doteraz, budú poskytovať vzdelávanie dištančnou formou a v prípade, že bude nevyhnutné upraviť nateraz platný harmonogram akademického roka, predovšetkým čas a spôsob absolvovania predmetov, termíny skúškového obdobia a termíny štátnych záverečných skúšok, budeme všetkých študentov bezodkladne informovať.

V Trnave: 24. 3. 2020                                       prof.PaedDr. René Bílik, CSc.
                                                                             rektor TU v Trnave