Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Publikácie TU môžete označiť jedinečným digitálnym identifikátorom (DOI)

DOI je komerčný centralizovaný systém na identifikáciu autorsky chránených diel prístupných v digitalizovanej podobe. Môžete ho získať už aj v Univerzitnej knižnici TU.

V roku 1996 ho založila Asociácia amerických nakladateľov s cieľom zabezpečiť ochranu autorských práv (intelektuálneho vlastníctva). Od roku 1998 ho rozvíja nezisková organizáciaInternational DOI Foundation (skr. IDF). Stará sa o bežné prevádzkové funkcie DOI, chráni všetky práva duševného vlastníctva vzťahujúce sa k systému DOI a podporuje rozvoj samotného systému.

DOI sa podobá na ISBN tlačeného dokumentu. Predstavuje jedinečný (unikátny) identifikátor, s pomocou ktorého je dokument vyhľadateľný v digitálnom prostredí internetovej siete.V prípade presunu digitálneho dokumentu na nové webové umiestnenie, zostáva DOI stále rovnaké.

Systém DOI je navrhnutý tak, aby jednoznačne a trvale identifikoval objekt, ku ktorému bol pridelený. Prepája metaúdaje s objektmi, čo mu umožňuje poskytnúť používateľom prislúchajúce informácie o objektoch a ich vzťahoch. 

Kde vybaviť DOI?

Agendu prideľovania DOI na publikácie vydané Trnavskou univerzitou v Trnave zabezpečuje Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity v spolupráci s určenými pracoviskami fakúlt.

Metodika prideľovania DOI

Kontakt:
maria.arpasova@truni.sk (PdF TU, TF TU, PrF TU)
maria.cibikova@truni.sk (FZaSP TU, FF TU)
tel.:+421335939295

Konzultačné hodiny: 
Budova FF, rektorát, 2. poschodie, č. dv. 213A
pondelok – piatok
10:00-11:00   12:00-14:00