Faculty of Philosophy and Arts
Faculty of Education
Faculty of Health Care and Social Work
Faculty of Theology
Faculty of Law

Publikácie TU môžete označiť jedinečným digitálnym identifikátorom (DOI)

DOI je komerčný centralizovaný systém na identifikáciu autorsky chránených diel prístupných v digitalizovanej podobe. Môžete ho získať už aj v Univerzitnej knižnici TU.

V roku 1996 ho založila Asociácia amerických nakladateľov s cieľom zabezpečiť ochranu autorských práv (intelektuálneho vlastníctva). Od roku 1998 ho rozvíja nezisková organizáciaInternational DOI Foundation (skr. IDF). Stará sa o bežné prevádzkové funkcie DOI, chráni všetky práva duševného vlastníctva vzťahujúce sa k systému DOI a podporuje rozvoj samotného systému.

DOI sa podobá na ISBN tlačeného dokumentu. Predstavuje jedinečný (unikátny) identifikátor, s pomocou ktorého je dokument vyhľadateľný v digitálnom prostredí internetovej siete.V prípade presunu digitálneho dokumentu na nové webové umiestnenie, zostáva DOI stále rovnaké.

Systém DOI je navrhnutý tak, aby jednoznačne a trvale identifikoval objekt, ku ktorému bol pridelený. Prepája metaúdaje s objektmi, čo mu umožňuje poskytnúť používateľom prislúchajúce informácie o objektoch a ich vzťahoch. 

Kde vybaviť DOI?

Agendu prideľovania DOI na publikácie vydané Trnavskou univerzitou v Trnave zabezpečuje Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity v spolupráci s určenými pracoviskami fakúlt.

Metodika prideľovania DOI

Kontakt:
maria.arpasova@truni.sk (PdF TU, TF TU, PrF TU)
maria.cibikova@truni.sk (FZaSP TU, FF TU)
tel.:+421335939295

Konzultačné hodiny: 
Budova FF, rektorát, 2. poschodie, č. dv. 213A
pondelok – piatok
10:00-11:00   12:00-14:00