Skočiť na hlavný obsah

Návšteva PRESCRIP-TEC projektových partnerov zo Španielska

Návšteva PRESCRIP-TEC projektových partnerov zo Španielska

V rámci projektu PRESCRIP-TEC, ktorý sa zaoberá skríningom rakoviny krčka maternice, sa uskutočnilo prvé cezhraničné stretnutie. Trnavskú univerzitu, ako hlavného koordinátora projektu na Slovensku, navštívil pracovný tím digitálnej agentúry Connaxis sídliacej v Španielsku. Z organizácie, ktorá je zodpovedná za komunikáciu a disemináciu výsledkov projektu, vycestovali traja konzultanti – Oscar Casanova, Ekaterina Gomez a Eleonora Mesiano.

Návšteva tímu trvala od 19. do 23. septembra 2022 a jej hlavným cieľom bolo pripraviť spoločnú stratégiu a akčný plán pre disemináciu výsledkov projektu.

Prvý deň návštevy bol Connaxis tím privítaný na pôde Trnavskej univerzity hlavným riešiteľom projektu Markom Majdanom, vedúcim projektového balíka č. 3 Martinom Rusnákom a ostatnými členmi slovenského projektového tímu. V rámci prvého dňa prebehlo prezentovanie jednotlivých slovenských partnerov projektu – Trnavskou univerzitou, Zdravými regiónmi a Ligou proti rakovine. V poobedných hodinách ich v meste Trnava privítala aj viceprimátorka Trnavy Eva Nemčovská.

Nasledujúci deň sa uskutočnil workshop zameraný na komunikačnú stratégiu na Slovensku. Connaxis tím si pripravil zaujímavé aktivity, ktorými priblížil spôsob realizácie komunikačnej kampane.

Zvyšok týždňa patril predovšetkým rozhovorom. Connaxis tím "vyspovedal" hlavných koordinátorov partnerských strán – Mareka Majdana za Trnavskú univerzitu, Táňu Grauzelovú a Barboru Tulpíkovú za Zdravé regióny a Darinu Sedlákovú za Ligu proti rakovine. Rozhovory boli zamerané predovšetkým na poslanie, pôsobnosť a úlohy jednotlivých organizácií v rámci projektu.

Ďalšie rozhovory sa uskutočnili za pomoci tímu zo Zdravých regiónov v marginalizovaných rómskych komunitách na východnom Slovensku. Asistentky podpory zdravia spolu s účastníčkami projektu z Lipian, Prešova a Soli sa podelili o ich skúsenosti s participáciou na projekte, ako aj so skúsenosťami s rakovinou krčka maternice.

Prvú časť rozhovorov s projektovými partnermi z dielne agentúry Connaxis si môžete pozrieť tu:

Mgr. Juliana Melichová, PhD.

katedra verejného zdravotníctva