Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Návratka

NÁVRATKY
do 20. septembra 2017 !!!
elektronicky!

POUŽITÉ SKRATKY UBYTOVACÍCH  ZARIADENÍ si môžete pozrieť TU:
TLAČIVO NÁVRATKY si môžete stiahnuť TU:
ZOZNAM ŠTUDENTOV S PRIDELENÝM UBYTOVANÍM3. kolo si môžete pozrieť TU: