Skočiť na hlavný obsah

Univerzitná knižnica

Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity poskytuje komplexné knižnično-informačné služby vedecko-pedagogickým pracovníkom a študentom Trnavskej univerzity, ako aj odbornej verejnosti.

 

 

Univerzitná knižnica pripravuje aj v tomto roku pre vás množstvo zaujímavých podujatí, súťaží a vylepšení. Sledujte nás na Facebooku, kde sa dozviete všetky novinky. 

...
Univerzitná knižnica v Trnave je členom Slovenskej asociácie knižníc slovenská asociácia knižníc a Spolku slovenských knihovníkov a knižníc spolok slovenských knihovníkov a knižníc
...

Univerzitná knižnica je ústrednou knižnicou knižnično-informačného systému Trnavskej univerzity, ktorý tvoria tieto knižne:
Knižnica Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave,
Fakultná knižnica Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave,
Knižnica Katedry klasickej filológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity Okalianum,
Knižnica Katedry klasickej archeológie Filozofickej fakutly Trnavskej univerzity v Trnave,
Knižnica Katedry filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave,
Knižnica Centra spirituality Východ - Západ Michala Lacka.