Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Univerzitná knižnica

  

V Online katalógu nájdete viac ako 85 000 titulov, z toho okolo 12 000 záverečných a kvalifikačných prác a 3000 periodík. V knižnici je vám dostupných takmer 40 000 kníh vo voľnom výbere a vybrať si môžete z vyše 200 titulov periodík dostupných v študovni.

...

V roku 2017 sa Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity rozrástla o 4651 nových prírastkov kníh a záverečných prác. Do študovne pribudlo 3040 nových čísel časopisov, okrem toho sú pre vás dostupné aj Elektronické informačné zdroje.

 

 

V univerzitnej knižnici je registrovaných 6155 používateľov, čo je viac ako počet študentov na celej univerzite. V roku 2017 využilo služby knižnice 3300 čitateľov. Pre používateľov, ktorí by sa chceli lepšie orientovať v knižnici a v Online katalógu ponúkame informačné vzdelávanie. Prihlásiť sa môžete tu.

...

Rok 2018 je pre knižnicu špeciálnym rokom, pretože oslávi svoje 25. výročie. Počas týchto rokov do knižnice zavítalo približne 31 500 návštevníkov, čo je viac ako polovica obyvateľov Trnavy.

...

Za 25 rokov svojho pôsobenia poskytla Univerzitná knižnica svojim používateľom viac ako 1 000 000 výpožičiek k štúdiu.

...

Počas 25-tich rokov pre vás knižnica pripravila viac ako 300 zaujímavých podujatí, ktoré ste mohli navštíviť.

 

  

 

Univerzitná knižnica pripravuje aj v tomto roku pre vás množstvo zaujímavých podujatí, súťaží a vylepšení. Sledujte nás na Facebooku, kde sa dozviete všetky novinky. 

...

Univerzitná knižnica je centrálnou knižnicou, ktorá metodicky riadi a koordinuje čiastkové a fakultné knižnice univerzity: Knižnica Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, Fakultná knižnica Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, Knižnica Katedry klasickej filológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity Okalianum, Knižnica Katedry klasickej archeológie Filozofickej fakutly Trnavskej univerzity v Trnave, Knižnica Katedry filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, Knižnica Centra spirituality Východ - Západ Michala Lacka.