Skočiť na hlavný obsah

Moderné otroctvo: Afrika, Amerika, stredná Európa

Právnická fakulta vás pozýva na poslednú Truniverzitnú debatu tento semester - online s profesorkou z Karlovej univerzity v Prahe na tému moderného otroctva.

Moderné otroctvo: Afrika, Amerika, stredná Európa

Posledné Truniverzitné debaty v kalendárnom roku 2022
dátum udalosti:
07. december, 2022
udalosť končí:
07. december, 2022

Ostatné udalosti