Skip to main content

Moderné otroctvo: Afrika, Amerika, stredná Európa

Právnická fakulta vás pozýva na poslednú Truniverzitnú debatu tento semester - online s profesorkou z Karlovej univerzity v Prahe na tému moderného otroctva.

Moderné otroctvo: Afrika, Amerika, stredná Európa

Posledné Truniverzitné debaty v kalendárnom roku 2022
date of event:
07. December, 2022
event ends on:
07. December, 2022

Other events

No published events.