Skočiť na hlavný obsah

Erasmus: Pripravili sme manuál pre študentov

Milí študenti, 

vedenie Trnavskej univerzity v Trnave podporuje zahraničné pobyty svojich najlepších študentov v rámci programu  ERASMUS – študentská mobilita. Považuje takéto zahraničné pobyty za súčasť ich prípravy na budúce povolanie v oblastiach s významným podielom interkultúrnej komunikácie v prostredí členských štátov Európskej únie a niektorých ďalších krajín, zúčastňujúcich sa na programe Erasmus.

Zahraničnému pobytu v rámci program Erasmus – mobilita štúdium predchádza celý rad administratívnych úkonov. Manuál, ktorý máte pred sebou, má ambíciu pomôcť vám uvedené úkony úspešne absolvovať. Nasledujúci text obsahuje v štyroch častiach užitočné rady o tom, ako sa možno prihlásiť na zahraničný pobyt a čo je potrebné urobiť pred podaním prihlášky, po úspešnej nominácii i ukončení samotného pobytu. 

Ing. Eva Filipová

 

Trnavskú univerzitu môžete sledovať aj na sociálnych sieťach. Ďakujeme!