Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Dekan fakulty zdravotníctva: Svet sa bude deliť na čas pred koronavírusom a čas po ňom

jaroslav slanýMilé kolegyně a vážení kolegové, vážení spolupracovníci,
oslovuji Vás, tak jako každý rok, i letos u příležitosti Dne učitelů - připomínky narození J.A.Komenského. Letos je to však v zásadně jiné situaci, nežli tomu bylo v letech minulých, a také je to jiné v tom, že neoslovuji nyní jen pedagogy, ale Vás VŠECHNY, kteří se na naší fakultě podílíte na zajišťování jejího zdárného chodu, tedy i administrativní/THP pracovníky, neboť úspěch fakulty je také i vaší zásluhou!

Čas pred koronavírusom a čas po ňom

Tak jako se novodobá historie světa doposud dělila na období "před 11.9.2001" a "po 11.9.2001", tak se bude nyní nově dělit i na čas "před koronavirem" a "po koronaviru" - ve světě, v Evropě, na Slovensku...

Není to jen mým soukromým názorem, že nyní bude ještě více záležet na vzdělání, na vědě - a to nejen proto, že přinášejí pro společnost esenciální výstupy pro její další existenci, ale pro všeobecnou kultivaci naší společnosti vedoucí mj. také k pochopení toho, co je skutečně pro život, společnost, svět... důležité.

Vysokoškolské vzdělání v tom bude sehrávat zásadní úlohu a věřím, že to již také konečně pochopili i kormidelníci našeho politického života a řízení státu. Tak se po době "postfaktové" musí ve společnosti znovu obnovit respekt ke znalostem a k názorům vzdělaných odborníků! A přiznat si všichni, že vzdělání (stejně jako zdraví) je veřejný statek...

fakulta zdravotníctva trnavská univerzita v trnaveVzdelanie povedie k lepšiemu svetu 

Je to určitě inspirující právě v současných nelehkých časech, že Den učitelů připomíná den narození J. A. Komenského, který téměř polovinu svého života prožil v době skutečně první "světové" války- války třicetileté, která znamenala hluboký rozvrat a šok pro tehdejší společnost po všech stránkách. A Komenský tomuto všemu čelil svou usilovnou prací - s vizí, že vzděláním nabytá moudrost povede cestou kritického myšlení lidí k jejich hodnotným úsudkům a následně pak i k činům, a tím i k lepšímu světu...

Milé kolegyně a vážení kolegové, vážení spolupracovníci, dovolte mi, abych Vám u příležitosti letošního svátku opravdu velice poděkoval za všechnu vaši práci, kterou odvádíte ve prospěch naší mladé generace, a tím i ve prospěch budoucnosti Slovenska a popřál Vám současně hodně, hodně sil, vytrvalosti a především pak pevného zdraví!

Těším se, až se zase spolu budeme moci osobně, "bez roušek", setkávat a spolupracovat na naší fakultě, a pro tuto chvíli se proto s Vámi loučím slovy písně V + W : "na shledanou v lepších časech...!"

S velkou úctou k Vaší práci

Jaroslav Slaný
dekan Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave

 

foto: Trnavská univerzita/Barbora Likavská