Skočiť na hlavný obsah

Informácie súvisiace s COVID-19

Vážení zamestnanci, milí študenti,

Ministerstvo zdravotníctva SR a Ministerstvo hospodárstva SR poslalo TU v Trnave žiadosť, aby čo najväčšiemu počtu študentov a zamestnancov poskytla dôležité informácie a inštrukcie, ktoré súviasia s opatreniami na zníženie rizika nákazou COVID-19:

 1. Osoby s vyšším rizikom ochorenia
 2. 10 odporúčaní, ak máte podozrenie alebo potvrdený koronavírus
 3. Čo robiť, ak ste chorý
 4. Pomoc sebe a druhým

Veríme, že zodpovedné správanie nás všetkých pomôže znížiť riziko nákazy koronavírusom COVID-19.

 

*****

EMDR Europe (terapeuti pracujúci s traumou, často nasadzovaní do oblastí živelných pohrôm, epidémií a pod.) odporúčajú veľmi konkrétne, ČO MÔŽEME UROBIŤ:

 • Nepopierajme svoje pocity, nezabúdajme, že je normálne, že každý emocionálne reaguje na takúto neočakávanú, nepredvídateľnú a ohrozujúcu udalosť/situáciu.

 • Monitorujme svoje fyzické a emocionálne reakcie.

 • Vedieť, ako rozpoznať naše vlastné emocionálne reakcie a ťažkosti, ktoré by sme mohli mať.

 • Pamätajme, že nie sme sami, ale – hoci nie sme vo fyzickom kontakte – sme súčasťou systému a organizácie, ktoré nás môžu podporovať a nám pomáhať, a to aj emocionálne a psychologicky.

 • Hovorme o kritickej udalosti/situácii, vzájomne si pomáhajme pri uvoľňovaní emocionálneho napätia.

 • Rešpektujme emocionálne reakcie a správanie iných, aj keď sú z nášho pohľadu úplne odlišné a ťažko pochopiteľné.

 • Snažme sa zostávať v kontakte s ľuďmi v našom živote aj prostredníctvom virtuálnych kanálov.

 • Znovu si vytvorme nejakú predvídateľnú dennú rutinu.

 • Požiadajme o pomoc ľudí, ktorým dôverujeme, prípadne si vyberme, kto nám poskytne lepší pocit niečoho známeho a bezpečia.

 • Venujme nejaký čas zotaveniu, dbajme na svoje potreby a udržujme si vzdialenosť od udalosti/situácie alebo aktivít, ktoré s ňou súvisia (spánok, odpočinok, premýšľanie, plač, bytie s blízkymi atď.). Telesné cvičenie je veľmi dôležité, uvoľnenie napätia zlepšuje spánok. Jedzme čo najpravidelnejšie.

 • Robme aktivity, ktoré nám pomôžu zrelaxovať: čítanie, autogénny tréning, záhrada, meditácia atď.

 • Chráňme svoju emocionálnu rovnováhu a obráťme sa na podporné služby.Ak je to možné, obráťme sa na dostupnú psychologickú podporu zameranú na spracovanie traumatických spomienok a reakcií, ktoré sú následkom udalosti/situácie.

 • Obmedzme svoj prístup k médiám na raz alebo dvakrát denne. Ľudia, ktorí sú vystavení (kritickej udalosti), potrebujú nájsť zmysel toho, čo sa stalo a preto trávia veľa času vyhľadávaním správ. Napriek tomu je potrebné sa chrániť pred nadmerným vystavením sa (podnetom súvisiacim s kritickou udalosťou).

 • Ako zdroj informácií uprednostňujme oficiálne kanály, napríklad Svetovú zdravotnícku organizáciu https://www.who.int/ a jej usmernenia o hygienických postupoch.

 • Pamätajme, že pozitívnym prístupom a vyhýbaním sa katastrofickým myšlienkam pomáhame sebe aj komunite.