Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Basketbalový krúžok TRUNI

Študenti TU, prihlasovanie sa na basketbalový krúžok je ešte stále možné. 

Príďte si zašportovať v utorok, tešíme sa na zostavenie univerzitného družstva.