Faculty of Philosophy and Arts
Faculty of Education
Faculty of Health Care and Social Work
Faculty of Theology
Faculty of Law

Basketbalový krúžok TRUNI

Študenti TU, prihlasovanie sa na basketbalový krúžok je ešte stále možné. 

Príďte si zašportovať v utorok, tešíme sa na zostavenie univerzitného družstva.