Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Zoznam schválených grantov Trnavskej univerzity v Trnave v roku 2020