Skočiť na hlavný obsah

Zomrel profesor Ján Letz

V nedeľu 21. novembra 2021 zomrel filozof profesor Ján Letz.

V roku 1996 založil a desať rokov viedol katedru filozofie na vtedajšej Fakulte humanistiky Trnavskej univerzity. Bol autorom mnohých publikácií z oblasti systematickej filozofie (kreačno-evolučná metafyzika, teória poznania, antropológia – mnohé vznikali ešte ako samizdaty za minulého režimu) a takisto sa stal vedúcou osobnosťou personalistickej filozofie na Slovensku. 

Ján Letz bol taktiež nositeľom pamätnej medaily Trnavskej univerzity (2004) za vynikajúce zásluhy pre rozvoj Trnavskej univerzity, Ceny Fra Angelica (2009) za príspevok pre rozvoj kresťanskej kultúry na Slovensku, ceny "Fides et Ratio" (2011) za prínos pre dialóg medzi vierou a vedou, Ceny Antona Hajduka za vynikajúce výsledky tvorivej činnosti (2012) a čestného titulu "professor emeritus" za významný prínos v oblasti vedy a vzdelávania (2013). 

RIP

Ján Letz

ján letz