Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Zmena otváracích hodín knižnice počas Veľkonočných sviatkov

Zdroj: 
Univerzitná knižnica

Oznamujeme používateľom knižnice zmenu otváracích hodín od 26.3.2018 do 3.4.2018
26.3.2018 - 8:00 - 12:00
27.3.2018 - 8:00 18:00
28.3.2018 - 8:00 - 15:00

29.3.2018 -  8:00 - 12:00
30.3.2018 - zatvorené
2.4.2018 - 
zatvorené
3.4.2018 - 8:00 - 15:00

Zároveň vám chceme popriať pokojné prežitie Veľkonočných sviatkov