Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Zlatou medailou za rozvoj epidemiológie ocenili dvoch profesorov Trnavskej univerzity

zlatá medaila juraja červenku

Slovenská epidemiologická asociácia, člen Slovenskej lekárskej spoločnosti, udelila v auguste 2021 Zlatú medailu prof. MUDr. Juraja Červenku, CSc., dvom svojim členom, ktorí sú zároveň členmi profesorského zboru Trnavskej univerzity. Obaja obdržali medailu za vedecký rozvoj epidemiológie.

Prof. MUDr. Viera Rusnáková, CSc., MBA.

Prof. MUDr. Viera Rusnáková, CSc., MBA., sa vo svojej kariére zaoberá najmä problematikou manažmentu zdravotníckych zariadení aj s použitím metód epidemiológie. Čerpá tiež z dlhoročných skúseností v oblasti medicínskej informatiky. Je jednou z kolektívu zostavovateľov monografie Propedeutika epidemiológie. Ako spoluautorka vydala ďalšie dve monografie s témou štatistických metód v medicíne a zdravotníctve. Je autorkou mnohých vedeckých a odborných článkov v domácich a zahraničných vydavateľstvách. Podieľala sa na riešení viacerých vedeckých, ale aj rozvojových projektov doma i v zahraničí. Všade uplatňovala svoje skúsenosti z oblasti epidemiológie neinfekčných ochorení. Pôsobí na Katedre verejného zdravotníctva FZaSP ako garant magisterského štúdia.

prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc.

prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc., sa zaoberá najmä použitím prístupov založených na dôkazoch. Tieto použil pre tvorbu a hodnotenie úspešnosti postupov starostlivosti o pacientov po ťažkom úraze mozgu, tiež v prevencii vysokého krvného tlaku a diabetu a screeningu rakoviny krčka maternice v marginalizovaných spoločnostiach doma i v zahraničí. Bol vedúcim zostavovateľom spomínanej monografie Propedeutika epidemiológie. V spoluautorstve vydal ďalších päť monografií doma i v zahraničí. Je autorom mnohých vedeckých a odborných článkov z problematiky epidemiológie a zdravia verejnosti. Ako konzultant pôsobil v  krajinách rozvojového sveta, na Balkáne, v subsaharskej Afrike i v Strednej Amerike. Počas pandémie COVID-19 pôsobil ako expert pre Svetovú zdravotnícku organizáciu v Európe. Na katedre verejného zdravotníctva FZaSP je garantom doktorandského štúdia.

Blahoželáme!

prof. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD.

Autor je emeritný profesor Trnavskej univerzity v Trnave. 

                       

Trnavskú univerzitu môžete sledovať aj na sociálnych sieťach. Ďakujeme!