Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Zatvorenie Strediska čipových kariet

Upozorňujeme študentov, že v termíne od 12.7.2021 do 30.07.2021 bude SČK z dôvodu čerpania dovolenky zatvorené a nebude poskytovať štandardné služby  (vystavovanie duplikátov preukazov, vydávanie aktualizačných známok na preukazy).

Za pochopenie ďakujeme.