Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Zapojte sa do dotazníka o duševnom zdraví študentov počas pandémie

Milí študenti,

radi by sme vás pozvali zapojiť sa do dotazníka o duševnom zdraví študentov na Slovensku, ktorý slúži k lepšiemu porozumeniu dopadom pandémie COVID-19 na vaše duševné zdravie.

  • Odpovede sú plne anonymné
  • Všetky údaje sú ochránené podľa predpisov GDPR
  • Vypĺňanie dotazníka by nemalo zabrať viac ako 10 minút

Dotazník pripravila Študentská rada vysokých škôl spolu so Slovenskou asociáciou študentov a absolventov psychológie. Obsah dotazníka bol konzultovaný s viacerými odborníkmi. 

V prípade, že máte dlhodobo pochybnosti o svojej duševnej pohode, neváhajte vyhľadať odbornú pomoc (napr. IPčko, Liga za duševné zdravie).

Dotazník nájdete tu: https://forms.gle/oeWHevxpiDCd3gYW9