Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Zamestnanci TU si majú prevziať rúška 16. marca

Referát obrany, bezpečnosti a ochrany Trnavskej univerzity v Trnave vyzýva zamestnancov na prevzatie si ochranných rúšok. Rúška obdrží každý prítomný zamestnanec rektorátu, univerzitných pracovísk a fakulty, nachádzajúci sa na svojom pracovisku a vykonávajúci pracovnú činnosť v priestoroch univerzity v období od 16. do 27. marca 2020.

Každému takémuto zamestnancovi bude vydané 1 ks rúška na 1 pracovný deň (spolu teda max. 10 rúšok na jedného prítomného zamestnanca).

Rúško je každý takýto zamestnanec povinný používať po celý čas výkonu práce v danom pracovnom dni vo všetkých priestoroch univerzity (vedúci zamestnanci v rámci svojich pracovisk dozerajú na skutočné používanie rúšok).

Výdaj rúšok bude prebiehať dňa 16.3.2020 od 7.45 hod. do 11.45 hod. v priestoroch skladu civilnej ochrany v suteréne budovy TU na Hornopotočná 23 v Trnave(v prípade nástupu zamestnanca do práce v iný deň počas uvedeného obdobia, je nutné bezodkladne nahlásiť požiadavku na výdaj na referáte obrany, bezpečnosti a ochrany - kl. 343).

Rúška pre rektorátnych zamestnancov nachádzajúcich sa v ďalších objektoch univerzity (vrátnici a prípadne aj ďalší zamestnanci rektorátu a univerzitných pracovísk) prevezme vedúci zamestnanec odd. vnútornej prevádzky, prípadne riaditeľ daného univerzitného pracoviska, ktorí zároveň bezodkladne zabezpečia ich rozvoz.

Rúška pre fakultných zamestnancov nachádzajúcich sa v ďalších objektoch univerzity prevezme vedúci zamestnanec odd. vnútornej prevádzky, ktorý zároveň bezodkladne zabezpečí ich rozvoz (na základe predchádzajúcej požiadavky od dekana fakulty).