Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Webináre máj-júl 2018

Zdroj: 
Univerzitná knižnica

Vážení užívatelia WOS,

v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR by sme Vás radi pozvali na webináre určené širokej užívateľskej verejnosti. 

V rámci všeobecných webinárov Vám predstavíme základy práce s databázou Web of Science a nástrojmi Journal Citation Reports a Essential Science Indicators.

Webináre sú vedené v programe Webex. Dĺžka webinára je cca 60 minut, je vedený v českom jazyku.

Pre prihlásenie na webinár sa prosím zaregistrujte pomocou odkazov v uvedenom programe.

S pozdravom

Josef Jilek

Customer Education Specialist | Clarivate Analytics

josef.jilek@clarivate.com