Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Webinár o STACK otázkach v Moodle

Vážení pedagógovia,

Univerzita Mateja Bela v spolupráci so združením EUNIS Slovensko vás pozývajú na webinár

MOODLE  STACK  OTÁZKY,

ktorý sa uskutoční 17. decembra 2020 o 14:00 hod.

formou nahrávaného videohovoru v MS Teams.

Podrobné informácie o webinári nájdete tu:

Pozvanka na webinár Moodle STACK otázky.