Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Výzva na podávanie vedeckých projektov do 31. mája 2020

Rektor Trnavskej univerzity v Trnave vyhlasuje výzvu na podávanie vedeckých projektov Trnavskej univerzity v Trnave na rok 2020 zameraných na tvorbu a vydanie publikácií charakteru vedeckej monografie v kongresovom jazyku vydanej v renomovanom zahraničnom vydavateľstve a vedeckých štúdií v karentovaných vedeckých časopisoch. Hlavný účel grantu je podpora vedecko-výskumnej činnosti doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov.

Výzva - granty TU 2020