Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Využívajte e-zdroje cez Google Scholar. A ProQuest aj cez Moodle

Zdroj: 
Univerzitná knižnica

 

Vážení pedagógovia,

máme pre vás dve dobré správy ohľadom dostupnosti e-zdrojov. Už môžete vidieť licencované e-zdroje v Google Scholar. ProQuest podporuje integráciu do výučbového systému Moodle.

1. Odkazy na úplné texty z licencovaných e-zdrojov v Google Scholar

Ako sme avizovali vo februári, nastavili sme v linkovacom nástroji 360 Link, aby sa používatelia dostali aj cez svoj osobný účet na Google Scholar ku všetkým e-zdrojom, ktoré máme nastavené v službe Summon.

Keď si vo svojom osobnom profile na https://scholar.google.com/scholar_settings v časti Odkazy knižnice nastavíte našu knižnicu [Trnavská univerzita v Trnave - Úplný text cez UK TRUNI], vo výsledkoch vyhľadávania uvidíte zvýraznené odkazy na úplné texty v e-zdrojoch, ktoré má Trnavská univerzita v Trnave licencované. Úplné texty sa zobrazia, pokiaľ je používateľ v internetovej sieti univerzity alebo prihlásený cez vzdialený prístup.

2. ProQuest podporuje integráciu do výučbových systémov

Pedagógovia môžu jednoducho vkladať odkazy na obsah z platformy ProQuest priamo do študijných materiálov v Moodle a študenti získavajú priamy prístup k obsahu, bez toho aby sa museli prihlasovať na www.proquest.com. Viac informácií a návody sú k dispozícii na www.aib.sk/novinky/2310-proquest-cez-moodle.

Aby Moodle a ProQuest spolupracovali, sú potrebné dva kroky:

1. Váš správca e-learningového systému nastaví ProQuest ako externý nástroj v Moodle.

2. V administrátorskom rozhraní ProQuest, nastaviť, aby rozoznával váš Moodle.

Radi dohodneme online seminár v slovenčine pre pedagógov a informačných pracovníkov zameraný na začlenenie e-zdrojov do vzdelávacích systémov.
V prípade záujmu kontaktujte prosím knižnicu.