Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Vychádza kritický preklad ranocirkevnej zbierky Statuta Ecclesiae antiqua o cirkevnej disciplíne

Statuta Ecclesiae antiquaViac ako stovka kánonov pojednávajúcich o cirkevnej disciplíne, ktoré dnes poznáme ako Statuta Ecclesiae antiqua (SEA), vychádza v kritickom preklade profesora teológie Miloša Lichnera vo vydavateľstve Dobrá kniha. Okrem toho sa v Statuta nachádza Vyznanie viery kandidáta na biskupa a napokon aj kánony týkajúce sa spôsobu ordinácie klerikov.

Vo Vyznaní viery sa vyžaduje, aby kandidát na biskupa bol patrične preskúšaný. „Nech sa zistí, či je prirodzene opatrný, či je učenlivý, či je striedmy v mravoch, či má čistý život, či je triezvy, či vždy správne riadi svoje osobné záležitosti, či je láskavo pokorný, či je milosrdný, či je poučený v Pánovom zákone, či je ostražitý v porozumení Svätého písma, či je znalý v cirkevných pravdách viery, a predovšetkým nech je isté, že vie predstaviť jednoduchými slovami pravdy viery.

To znamená, či uznáva, že Otec a Syn a Duch Svätý sú jedným Bohom, či ohlasuje plnosť Božskej Trojice, ktorá je spolubytná, spolupodstatná, spoluvečná a  spoluvšemocná.“

Statuta teda neslúžili len ako návod na cirkevnú disciplínu, ale bola odpoveďou proti rozličným kresťanským herézam 5. storočia. Autorstvo ostáva síce anonymné, ale ako pravdepodobný autor sa uvádza kňaz a historik Gennadius Masilliensis.

Miloš Lichner„Teologická a filologická história textu SEA je komplikovaná a samotný text s odlišným rátaním kánonov a s ich textovými úpravami bol počas stáročí pripisovaný rôznym autorom či koncilom,“ uvádza profesor Miloš Lichner, prorektor Trnavskej univerzity v Trnave. „V kresťanskej literatúre nájdeme rôzne typy dokumentov a medzi ne radíme aj cirkevné poriadky, čo sú dokumenty odzrkadľujúce cirkevné zákonodarstvo ranej Cirkvi, vyjadrené formou kánonov. Väčšina z nich je anonymná, to znamená, že ich autor sa zriekol uvedenia svojho autorstva a pripísal ich inej osobe, napríklad apoštolovi, ranému pápežovi alebo koncilu, napríklad apoštolskému, ba dokonca aj samotnému Ježišovi Kristovi, len aby im takýmto spôsobom dodal na váženosti.“

Kritické vydanie textu SEA obsahuje tri samostatné časti: I. prvá časť je tvorená vyznaním viery kandidáta na biskupskú ordináciu; II. druhá časť obsahuje rôzne kánony a III. tretia časť obsahuje spôsob ordinácie vyšších a nižších ministérií, a to počnúc biskupom. Tento poriadok autor prof. Lichner ponechal a preklad doplnil monografickou štúdiou.

Prof. ThLic. Miloš Lichner, SJ, D.Th. je prorektorom Trnavskej univerzity pre vonkajšie vzťahy a je zároveň prezidentom Európskej spoločnosti pre katolícku teológiu (ESCT).

foto: Trnavská univerzita/Barbora Likavská