Skočiť na hlavný obsah

Výber ubytovacieho zariadenia – vyššie ročníky

Milí študenti,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 17. 05. 2024 zasadala ubytovacia komisia, ktorá akceptovala, resp. zamietla podané žiadosti o ubytovanie študentov vyšších ročníkov. Informácia o akceptácii, resp. zamietnutí žiadosti, spolu s ďalšími pokynmi (termíny výberu ubytovacieho zariadenia v MAISe) Vám bola zaslaná na školský e-mail na Office 365 (skontrolujte si aj Nevyžiadanú poštu).

Kolá výberu ubytovacieho zariadenia pre vyššie ročníky:

1. skupina – 21. 05. 2024 od 08:00 do 24:00 hod. (min. 115 bodov)
2. skupina – 22. 05. 2024 od 08:00 do 24:00 hod. (min. 75 bodov)
 

V prípade, že si ubytovacie zariadenie NEVYBERIETE, Váš nárok na ubytovanie ZANIKÁ; venujte preto výberu dostatočnú pozornosť.

Študenti, ktorí si zo závažného dôvodu nestihli podať žiadosť do 1. kola, môžu tak urobiť v termíne 13. 08. - 09. 09. 2024. V tomto termíne si o opätovné posúdenie žiadosti môžu požiadať aj študenti, ktorým pre nesplnenie podmienok bola žiadosť v 1. kole zamietnutá a o ubytovanie  majú naďalej záujem. E-mailom (v termíne 13. 08. - 09. 09. 2024) požiadajú študijnú referentku pre ubytovanie na príslušnej fakulte o zmenu stavu žiadosti na „overená“. Všetky tieto žiadosti, ako aj žiadosti študentov prijatých na štúdium dodatočne budú posudzované v 3. kole začiatkom septembra, ale miesta budú prideľované už len na aktuálne uvoľnené ubytovacie kapacity.

Poprosíme o striktné dodržanie dátumu a času výberu ubytovacieho zariadenia, ako i termínu podávania žiadostí do 3. kola.