Skočiť na hlavný obsah

Výber ubytovacieho zariadenia – vyššie ročníky

Študentský domov P.Pázmaňa

Milí študenti,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 15. 06. 2022 zasadala ubytovacia komisia, ktorá akceptovala, resp. zamietla podané žiadosti o ubytovanie študentov vyšších ročníkov. Informácia o akceptácii, resp. zamietnutí žiadosti, spolu s ďalšími pokynmi (termíny výberu ubytovacieho zariadenia v MAISe) Vám bola zaslaná na školský e-mail na Office 365.

Kolá výberu pre vyššie ročníky:

1. skupina – 20. 06. 2022 od 8.00 do 24:00 hod. (min. 115 bodov)

2. skupina – 21. 06. 2022 od 08:00 do 24:00 hod. (min. 70 bodov)

V prípade, že si ubytovacie zariadenie NEVYBERIETE, Váš nárok na ubytovanie ZANIKÁ; venujte preto výberu dostatočnú pozornosť.

Študenti, ktorí si z akéhokoľvek dôvodu nestihli podať žiadosť do 1. kola, môžu tak urobiť v termíne 15. 8. - 11. 9. 2022. V tomto termíne si o opätovné posúdenie žiadosti môžu požiadať aj študenti, ktorým pre nesplnenie podmienok bola žiadosť v 1. kole zamietnutá a o ubytovanie  majú naďalej záujem. E-mailom požiadajú študijnú referentku na príslušnej fakulte o zmenu stavu žiadosti na „overená“. Všetky tieto žiadosti, ako aj žiadosti študentov prijatých na štúdium dodatočne budú posudzované v 3. kole začiatkom septembra a miesta budú prideľované podľa aktuálne uvoľnenej ubytovacej kapacity.

Poprosíme o striktné dodržanie dátumu a času výberu ubytovacieho zariadenia, ako i termínu podávania žiadostí do 3. kola.

S pozdravom,

ubytovacia komisia