Skočiť na hlavný obsah

Výber ubytovacieho zariadenia – prvé ročníky + informácie o 3. kole

Milí študenti,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 02. 08. 2023 zasadala ubytovacia komisia, ktorá akceptovala, resp. zamietla podané žiadosti o ubytovanie študentov prvých ročníkov. Informácia o akceptácii, resp. zamietnutí žiadosti, spolu s ďalšími pokynmi (termíny výberu ubytovacieho zariadenia v MAISe) Vám bola zaslaná na školský e-mail na Office 365, postupujte podľa tohto e-mailu (skontrolujte si aj priečinok Nevyžiadaná pošta).

Kolá výberu pre prvé ročníky:

!!! DODRŽTE DEŇ VÝBERU ubytovacieho zariadenia pre Mgr. a Bc. stupeň, nesmie sa to miešať !!!

1. ročník bakalárskeho štúdia (1. Bc. a 1. PO ):
1. skupina - 07. 08. 2023 od 09:00 do 24:00 hod. (min. 100 bodov)
2. skupina - 08. 08. 2023 od 09:00 do 24:00 hod. (min. 30 bodov)

1. roč. magisterského a doktorandského štúdia (1. Mgr. a 1. PhD.):
1. skupina - 09. 08. 2023 od 09:00 do 24:00 hod. (min. 110 bodov)
2. skupina - 10. 08. 2023 od 09:00 do 24:00 hod. (min. 75 bodov)

V prípade, že si ubytovacie zariadenie NEVYBERIETE, Váš nárok na ubytovanie ZANIKÁ; venujte preto výberu dostatočnú pozornosť.

Študenti, ktorí si zo závažného dôvodu nestihli podať žiadosť do 1. alebo 2. kola, môžu tak urobiť v termíne od 14. 8. do 08. 9. 2023 (tento termín sa ešte bude členiť na termíny pre vyššie a prvé ročníky, sledujte stránku). V tomto termíne si o opätovné posúdenie žiadosti môžu požiadať aj študenti, ktorým pre nedostatočný počet bodov bola žiadosť v 1. alebo v 2. kole zamietnutá a stále oň majú záujem. E-mailom požiadajú študijnú referentku na príslušnej fakulte o zmenu stavu žiadosti na „overená“.

Všetky tieto žiadosti, ako aj žiadosti študentov prijatých na štúdium dodatočne, budú posudzované v 3. kole dňa 13. 9. 2023, avšak  miesta budú prideľované už len podľa aktuálne uvoľnenej ubytovacej kapacity.

Poprosíme o striktné dodržanie dátumu a času výberu ubytovacieho zariadenia, ako i termínu podávania žiadostí do 3. kola.

Venujte zvýšenú pozornosť oznamom  na  univerzitnej  a  fakultných  stránkach  a taktiež e-mailom v elektronickej pošte pre študentov Office 365, pretože všetky informácie a termíny budú uverejňované výhradne ich prostredníctvom.

S pozdravom

ubytovacia komisia