Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Výber ubytovacích zariadení sa uskutoční už budúci týždeň. Pre tých, čo si nestihli podať žiadosť, bude tretie kolo

Milí študenti,

dovoľujem si Vám oznámiť, že dňa 30. 07. 2020 zasadala ubytovacia komisia, ktorá akceptovala, resp. zamietla podané žiadosti o ubytovanie študentov prvých ročníkov. Informácia o akceptácii, resp. zamietnutí žiadosti, spolu s ďalšími pokynmi (termíny výberu ubytovacieho zariadenia v MAISe) Vám bola zaslaná na zimbrovú adresu.

Kolá výberu pre budúcich študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia (1. Bc):
1. skupina - 03. 08. 2020 od 08:01 do 23:59 hod. (min. 60 bodov)
2. skupina - 04. 08. 2020 od 08:01 do 23:59 hod. (min. 40 bodov)
 

Kolá výberu pre budúcich študentov 1. ročníka magisterského štúdia (1. Mgr):
1. skupina - 06. 08. 2020 od 08:01 do 23:59 hod. (min. 120 bodov)
2. skupina - 07. 08. 2020 od 08:01 do 23:59 hod. (min. 90 bodov)

V prípade, že si ubytovacie zariadenie NEVYBERIETE, Váš nárok na ubytovanie ZANIKÁ; venujte, prosím, preto výberu dostatočnú pozornosť.

Študenti, ktorí si z akéhokoľvek dôvodu nestihli podať žiadosť do 1. alebo 2. kola, môžu tak urobiť v termíne od 11. 8. do 7. 9. 2020. V tomto termíne si o opätovné posúdenie žiadosti môžu požiadať aj študenti, ktorým ubytovanie v 1. alebo 2. kole nebolo pridelené a stále oň majú záujem. E-mailom požiadajú študijnú referentku na príslušnej fakulte o zmenu stavu žiadosti na „overená“. Všetky tieto žiadosti, ako aj žiadosti študentov prijatých na štúdium dodatočne budú posudzované v 3. kole začiatkom septembra a miesta budú prideľované podľa aktuálne uvoľnenej ubytovacej kapacity.

Poprosím o striktné dodržanie dátumu a času výberu ubytovacieho zariadenia, ako i termínu podávania žiadostí do 3. kola.

JUDr. Zuzana Nevolná, PhD.
prorektor pre vzdelávanie, akreditáciu a kvalitu