Skočiť na hlavný obsah

Výber ubytovacieho zariadenia – 1. ročníky + informácie o 3. kole

Milí študenti,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 03. 08. 2022 zasadala ubytovacia komisia, ktorá akceptovala, resp. zamietla podané žiadosti o ubytovanie študentov prvých ročníkov. Informácia o akceptácii, resp. zamietnutí žiadosti, spolu s ďalšími pokynmi (termíny výberu ubytovacieho zariadenia v MAISe) Vám bola zaslaná na školský e-mail na Office 365, postupujte podľa tohto e-mailu.

Kolá výberu pre prvé ročníky:

!!! DODRŽTE DEŇ VÝBERU ubytovacieho zariadenia pre Mgr. a Bc. stupeň, nesmie sa to miešať !!!

1. roč. magisterského a doktorandského štúdia (1. Mgr. a 1. PhD.):
1. skupina - 08. 08. 2022 od 09:00 do 24:00 hod. (min. 115 bodov)
2. skupina - 09. 08. 2022 od 09:00 do 24:00 hod. (min. 70 bodov)

1. ročník bakalárskeho štúdia (1. Bc. a 1. PO ):
1. skupina - 10. 08. 2022 od 09:00 do 24:00 hod. (min. 65 bodov)
2. skupina - 11. 08. 2022 od 09:00 do 24:00 hod. (min. 25 bodov)

V prípade, že si ubytovacie zariadenie NEVYBERIETE, Váš nárok na ubytovanie ZANIKÁ; venujte preto výberu dostatočnú pozornosť.

Študenti, ktorí si z akéhokoľvek dôvodu nestihli podať žiadosť do 1. alebo 2. kola, môžu tak urobiť v termíne od 15. 8. do 11. 9. 2022. V tomto termíne si o opätovné posúdenie žiadosti môžu požiadať aj študenti, ktorým pre nesplnenie podmienok bola žiadosť v 1. alebo v 2. kole zamietnutá a stále oň majú záujem. E-mailom požiadajú študijnú referentku na príslušnej fakulte o zmenu stavu žiadosti na „overená“. Všetky tieto žiadosti, ako aj žiadosti študentov prijatých na štúdium dodatočne budú posudzované v 3. kole v polovici septembra, avšak  miesta budú prideľované už len podľa aktuálne uvoľnenej ubytovacej kapacity.

Poprosíme o striktné dodržanie dátumu a času výberu ubytovacieho zariadenia, ako i termínu podávania žiadostí do 3. kola.

S pozdravom

ubytovacia komisia