Skočiť na hlavný obsah

Vrátenie poplatku pri duplicitnej platbe pre SČK

Vrátenie poplatku pri duplicitnej platbe pre SČK

 
V prípade, že zaplatíte v prospech SČK za výrobu preukazu študenta alebo za aktualizačnú známku vyššiu alebo duplicitnú platbu a spĺňate podmienky na vrátenie preplatku, môžete požiadať o jeho vrátenie. Podmienky na vrátenie poplatku:

  • poplatok bol uhradený na účet SČK;
  • podklad na identifikáciu platby;
  • doručenie žiadosti o platbu;
  • poplatok za preukaz je možné vrátiť iba vtedy, ak nebol ešte vyrobený.

Preplatok je možné vrátiť výlučne na účet, ktorý študent uvedie v Žiadosti o vrátenie preplatku.  Formulár žiadosti obsahuje obe alternatívy preplatku (za preukaz i za prolongačnú známku), preto je potrebné si vybrať jednu z nich. K žiadosti je potrebné doložiť podklad o zaplatení (ústrižok poštovej poukážky pri platbe za preukaz alebo výpis realizovanej bezhotovostnej transakcie pri platbe za prolongačnú známku) a podpísanú žiadosť doručit na SČK. Po potvrdení oprávnenosti žiadateľa o vrátenie preplatku, postúpi SČK žiadosť na Oddelenie pre plán a rozpočet, ktoré zrealizuje bankový prevod preplatku v prospech študenta.

Nakoľko, služba vrátenia preplatku zvýšenej alebo duplicitnej platby Oddelením pre plán a rozpočet je spoplatnená čiastkou 0,50 €, uvádzajte, prosím, vo svojej žiadosti čiastku zníženú o tento poplatok.