Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Vedecké kolokvium o alternatívnej religiozite - realizované na PdF

V Aule Pázmaneum sa 21.2.2019 konalo vedecké kolokvium Alternatívna religiozita v stredoeurópskom priestore. Bolo zamerané na problematiku rôznych cirkevných spoločenstiev. Na podujatí sa predstavili odborníci s aktuálnymi témami a výskumami z oblasti alternatívnej religiozity. Hlavnými organizátormi bola Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave (PdF TU) v spolupráci s Univerzitou Karlovou v Prahe a Ministerstvom kultúry SR.

 

 

Spravodajský príspevok Mestskej televízie Trnava

 

Spravodajský príspevok v RTVS: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/185347 (00:23:22) 

Spravodajský príspevok v Tv Lux: https://www.tvlux.sk/archiv/play/19058 (3:58)

 

O kolokviu informovala: Mgr. Jana Blusková