Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Vedecké interdisciplinárne národné kolokvium na Filozofickej fakulte

Vážená akademická obec a odborná verejnosť,

Katedra etiky a morálnej filozofie a Katedra politológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave vás srdečne pozývajú do diskusie vedeckého interdisciplinárneho národného kolokvia

TEKUTÁ ZODPOVEDNOSŤ NA SLOVENSKU,

ktorá sa uskutoční 30. septembra 2019 v priestoroch Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

Pozvánku a prihlášku do diskusie nájdete na webstránke:

http://ff.truni.sk/vedecke-interdisciplinarne-narodne-kolokvium-tekuta-z...