Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Uvoľnené miesta v ubytovacích zariadeniach

Vážení študenti,
dovoľujeme si  Vám oznámiť, že sa uvoľnilo niekoľko ubytovacích miest pre dievčatá na internáte  SOŠOS na Lomonosovovej ul. v Trnave, na ubytovni  SOŠE na Sibírskej 1 v Trnave a 4 ubytovacie miesta pre chlapcov na internáte SOŠPSV na Zavarskej 9 v Trnave. Záujemcovia o toto ubytovanie kontaktujte Ing. Miroslavu Baranovú na miroslava.baranova@truni.sk, alebo 033/5939 813. Podmienkou ubytovania je podaná Žiadosť o ubytovanie v prebiehajúcom akad. roku 2017/2018.  Ak žiadosť nemáte podanú, dá sa podať aj dodatočne na študijnom oddelení príslušnej fakulty.
Záujemcom o ubytovanie nemôže byť študent ubytovaný v inom zmluvnom ubytovacom zariadení Trnavskej univerzity.

doc. Ing. Viera Peterková, PhD.
prorektorka pre vzdelávanie a starostlivosť o študentov

 Trnava, 13. 10. 2017