Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Uskutočnila sa panelová diskusia o Novembri 1989 v Piešťanoch

S podporou Trnavskej univerzity sa v piatok 29. novembra 2019 na piešťanskom Gymnáziu Pierra de Coubertina uskutočnila panelová diskusia pod názvom November ´89 a súčasnosť.

Po príhovore riaditeľky gymnázia Mgr. Stanislavy Šimovej privítal a predstavil pozvaných hostí panelovej diskusie hlavný organizátor a garant podujatia doc. PhDr. Peter Rusnák, PhD., ktorý prednáša a pedagogicky pôsobí aj na Trnavskej univerzite.

V diskusii, ktorú moderovala PhDr. Dagmar Horná, PhD., mali študenti možnosť pozrieť sa na revolučné udalosti roku 1989 očami sociologičky prof. PhDr. Soni Szomolányi, CSc., politika a disidenta Dr. Františka Mikloška, Dr. Dionýza Hochela, povereného riadením Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku a lekára a prvého predsedu koordinačného výboru VPN v Piešťanoch MUDr. Mariána Kališa.

november 1989 a súčasnosť piešťany

 

Hostia panelovej diskusie, ktorú pod záštitou trnavského župana a s podporou samosprávneho kraja zastúpeného vicežupanom Mgr. Marekom Neštickým, ako aj s podporou primátora mesta Piešťany Mgr. Petra Jančoviča, PhD., Academiou Istropolitana Nova, Olympijským výborom pre ľudské práva, Helsinským výborom pre ľudské práva na Slovensku, projektom Ambasádorských škôl Európskeho parlamentu a Trnavskou univerzitou, hodnotili študentský návrat k novembrovým udalostiam ako vzácnu príležitosť na spoločné zdieľanie hodnôt demokratickej kultúry a občiansky zrelej spoločnosti.

Text: doc. PhDr. Peter Rusnák, PhD.
Foto: Mgr. Barbora Likavská (Trnavská univerzita v Trnave)