Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Uskutoční sa pilotný Virtuálny deň otvorených dverí. Sledujte nás už 27. apríla