Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Úprava prihlasovacích údajov do knižnice

Zdroj: 
Univerzitná knižnica

Upozornenie,

dňa 25. mája 2018 nadobudlo účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a z toho dôvodu sa mierne zmenilo prihlasovanie do čitateľského konta, odporúčame čitateľom aby si po prihlásení zmenili svoje heslo v poli ,,osobné údaje,,. Prihlasovacie údaje študentov Trnavskej univerzity sú momentálne Prihlasovacie meno: TUID číslo a Heslo: rovnaké ako do MAIS. Prihlasovacie údaje neštudentov TU je Číslo ČP, alebo ISIC: dávali sme pri prihlasovaní do knižnice, Heslo: rovnaké ako Číslo ČP, alebo ISIC. Po prvom prihlásení preto odporúčame heslo zmeniť. Ak zabudnete svoje heslo napíšte mail na niektorú z mailových adries viera.cambalova@truni.sk, anna.chobotova@truni.sk, stanislav.sisulak@truni.sk a my vám obratom nadstavíme pôvodné heslá.

osobné údaje