Skočiť na hlavný obsah

Univerzitné pastoračné centrum sv. Stanislava Kostku

Dňom vzniku Univerzitného pastoračného centra sv.Stanislava Kostku (UPeCe) na Trnavskej univerzite v Trnave (TU) bol 22.máj 2000, kedy rektor  TU, prof. JUDr. Peter Blaho, CSc. otvoril priestory UPeCe v budove rektorátu na Hornopotočnej ulici č.23. Odvtedy UPeCe pôsobí na poli univerzitnej pastorácie a je vyhľadávaným miestom mnohých trnavských študentov. Viac o činnosti UPeCe a jeho aktivitách sa dozviete na stránke http://www.upece.sk.