Skočiť na hlavný obsah

Vzdelávanie po štyridsiatke: Epidemiológia, angličtina aj právo na Univerzite tretieho veku

Chceli by ste študovať jazyky, zdravý životný štýl, psychológiu, epidemiológiu alebo ďalšie iné programy? Ak máte viac ako 40 rokov, je tu pre vás Univerzita tretieho veku pri Trnavskej univerzite v Trnave. Môžete sa na ňu prihlásiť do 31. júla 2023. 

Trnava

Čo je Univerzita tretieho veku?

Je to vzdelávanie pre ľudí, ktorí dovŕšili 40 rokov. Dĺžka štúdia je 1 až 3 roky podľa zvoleného vzdelávacieho programu.

Forma výučby

Vyučovanie prebieha formou prednášok spravidla 7-krát, jazyky 12-krát počas semestra, vždy popoludní pravidelne v tom istom čase. V sobotu sa nevyučuje. Prednášky začínajú koncom septembra resp. začiatkom októbra v zimnom semestri a vo februári resp. v marci v letnom semestri.

Podmienky prijatia na Univerzitu tretieho veku na Trnavskej univerzite

Podmienkou prijatia na štúdium je ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou a vek nad 40 rokov, v prípade výnimky (invalidní dôchodcovia) aj skôr a podaná prihláška. Tá sa posiela spolu s fotokópiou maturitného vysvedčenia alebo vysokoškolského diplomu (nemusia byť overené). Prijímacie skúšky sa na jednotlivé vzdelávacie odbory UTV nekonajú.

Trnava: Vzdelávacie programy pre akademický rok 2023/2024

JEDNOROČNÉ  VZDELÁVACIE  PROGRAMY:

Ochrana práv jednotlivca v medzinárodnom a európskom práve, dedičské a rodinné právo, správne a trestné právo, základy práce s PC, práca s PC - základy práce s obrázkami a fotografiami, epidemiológia a preventívna medicína, zdravý životný štýl.

TROJROČNÉ  VZDELÁVACIE  PROGRAMY:

Anglický jazyk - začiatočník I., anglický jazyk - mierne pokročilý (pokračovanie programu pre absolventov odboru anglický jazyk II. a novoprihlásených uchádzačov), psychológia.

Čo po ukončení Univerzity tretieho veku?

Po ukončení štúdia univerzita vydá osvedčenie o absolvovaní štúdia na UTV. Absolventom 3. ročného štúdia odovzdáva osvedčenie o ukončení rektor univerzity na slávnostných promóciách. Informáciu o dátume (spravidla koncom mája), čase a mieste odovzdania osvedčení dostane absolvent písomne. Ostatní absolventi a absolventi, ktorí neboli na promóciách si osvedčenie môže prevziať v kancelárii referenta pre UTV. Termín je nutné dohodnúť si vopred e-mailom, alebo telefonicky.

„Univerzita tretieho veku predstavuje jednu z možností, ako prežiť poproduktívny vek plnohodnotným spôsobom. Ponúka možnosť uspokojiť túžbu po doplnení svojich vedomostí z rôznych vedných odborov, osvojiť si prácu s počítačom, ale rovnako tiež príležitosť naučiť sa nový cudzí jazyk, prípadne sa zdokonaliť v cudzom jazyku,“ uvádza prorektorka Trnavskej univerzity pre vzdelávanie, akreditáciu a kvalitu Zuzana Nevolná. 

Kontakt na Univerzitu tretieho veku na Trnavskej univerzite: PhDr. Zuzana Tibenská, referentka pre Univerzitu tretieho veku, tel.: 033 / 59 39 316, zuzana.tibenska [at] truni.sktabindex="-1"
 

Trnavskú univerzitu môžete sledovať aj na sociálnych sieťach. Ďakujeme!