Skočiť na hlavný obsah

Psycholingvistika, právo aj zelené dialógy. Čo ponúka Univerzita tretieho veku 2024/2025?

univerzita tretieho veku, trnava, 2024

Trnavská univerzita v Trnave oznamuje, že v akademickom roku 2024/2025 ponúka štúdium týchto vzdelávacích programov na svojej Univerzite tretieho veku:

3 - ROČNÉ ŠTÚDIUM:

 • ANGLICKÝ JAZYK – ZAČIATOČNÍK I.
 • NEMECKÝ JAZYK –  ZAČIATOČNÍK I.
 • TALIANSKY JAZYK – ZAČIATOČNÍK I.
 • FRANCÚZSKY JAZYK – MIERNE POKROČILÝ
 • PSYCHOLÓGIA I.

1 - ROČNÉ ŠTÚDIUM:

 • OCHRANA PRÁV JEDNOTLIVCA V MEDZINÁRODNOM A EURÓPSKOM PRÁVE
 • DEDIČSKÉ A RODINNÉ PRÁVO
 • SPRÁVNE A TRESTNÉ PRÁVO
 • ZÁKLADY PRÁCE S  PC
 • PRÁCA S PC – Základy práce s obrázkami a fotografiami
 • ZÁKLADY PSYCHOLINGVISTIKY (pomáhame deťom s cudzím jazykom)
 • MEDZIGENERAČNÉ VZŤAHY A KVALITA ŽIVOTA SENIOROV
 • LATINČINA PRE ZAČIATOČNÍKOV
 • ZELENÉ DIALÓGY – človek a príroda

PODMIENKY PRIJATIA

 • Vek nad 40 rokov (s výnimkou ZŤP)
 • Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou
 • Podaná prihláška - tlačivo prihlášky na: https://www.truni.sk/utv

POPLATKY

 • JAZYKY - 48 hodín, cena 125 € (ZŤP, invalidní dôchodcovia a dôchodcovia nad 65 rokov 105 €, zamestnanci TU 65 €)
 • OSTATNÉ PROGRAMY- 28 hodín, cena 75 € (ZŤP, invalidní dôchodcovia a dôchodcovia nad 65 rokov 65 €, zamestnanci TU 40 €)

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY          do 31.7.2024

 • na adresu Trnavská univerzita v Trnave, rektorát, Centrum ďalšieho vzdelávania, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava
 • elektronicky na zuzana.tibenska [at] truni.sk

BLIŽŠIE INFORMÁCIE               

http://www.truni.sk/univerzita-tretieho-veku

tel. 033 / 59 39 316

zuzana.tibenska [at] truni.sk