Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Ukončenie 1. kola ubytovania – vyššie ročníky

Milí študenti,

dovoľujem si Vám oznámiť, že dňa 26.6.2020 zasadala ubytovacia komisia, ktorá ukončila 1. ubytovacie kolo určené pre vyššie ročníky. Na zimbrovú adresu Vám boli zaslané informácie o spôsobe a termíne platby za pridelené ubytovacie zariadenie. Tým, ktorí si z akéhokoľvek dôvodu ubytovacie zariadenie nezvolili, boli zaslané informácie o ďalšom postupe.

Poprosím Vás o striktné dodržanie termínov platieb, ako aj prípadných opätovných žiadostí o ubytovanie uvedených v e-maily.

S pozdravom

JUDr. Zuzana Nevolná, PhD.

prorektor pre vzdelávanie, akreditáciu a kvalitu