Skočiť na hlavný obsah

Udelíme čestný doktorát psychológovi prof. Jánovi Grácovi

Významný slovenský psychológ, emeritný profesor Ján Grác nezabudnuteľným spôsobom prispel k budovaniu dejín psychológie na Slovensku. Jeho odborným zameraním je edukačná psychológia, etika a mravnosť.

Od roku 1994 vyučoval na katedre psychológie vtedajšej fakulty humanistiky predmety psychoracionalizácia učenia a štúdia a profilový predmet edukačná psychológia.

Je autorom každoročných stretnutí absolventov katedry psychológie so svojimi učiteľmi.

Napísal viaceré významné monografie, napr. Kapitoly edukačnej psychológie, Ku psychológii autodidaktov či Psychológia mravnosti v teoretických a empirických analýzach.

Srdečne vás pozývame na akademickú slávnosť v utorok 14. júna 2022 o 13.00 hod. v aule Pazmaneum, kde bude prof. Grácovi udelený titul doctor honoris causa.