Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Učí nás filozofia lepšie žiť? Vypočujte si podcast

Hosťom podcastu Pravidelná dávka bol docent Anton Vydra, ktorý pôsobí na Katedre filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. 

Čo je filozofia? Je praktická? Pomáha nám lepšie žiť? Vystihujú podstatu filozofie tri známe opisy, že je to láska k múdrosti, že začína v úžase, a že je pokračovaním detského neodbytného pýtania sa otázky prečo?

Prečo by mali politické strany zamestnať nejakého filozofa, aby im objasnil, z akých ideových východísk čerpajú? A mali by sa súčasní slovenskí filozofovia viac verejne angažovať a vyjadrovať?

Aký je rozdiel medzi "životnou" a "akademickou" filozofiou? Je aj "hakuna matata" z Levieho kráľa typom životnej filozofie?

Tieto otázky položil moderátor Jakub Betinský nášmu docentovi Antonovi Vydrovi.