Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Ubytovanie – pokyny pri dištančnej forme štúdia na TU

Milí študenti,

v náväznosti na Príkaz rektora TU č. 8/2020 a prechode TU na dištančnú formu štúdia vydávame nasledovné pokyny k ubytovaniu študentov TU:

  1. Študenti ubytovaní v Študentskom domove Petra Pázmaňa sa riadia Pokynom riaditeľa ŠD PP k prechodným podmienkam, odubytovaniu a platbám v ŠD PP
  2. Študenti ubytovaní v ostatných zmluvných ubytovacích zariadeniach TU sa riadia priamo pokynmi jednotlivých ubytovacích zariadení, ktoré im budú zaslané na školský e-mail ZIMBRA2.

Veríme, že súčasná situácia nebude trvať dlho a Vy sa budete môcť vrátiť k štandardnému vyučovaniu i ubytovaniu. Prajeme hlavne pevné zdravie a veľa trpezlivosti pri štúdiu.

 

S pozdravom

ubytovacia komisia TU

 

Súbory:

Pokyn riaditeľa ŠD PP k prechodným podmienkam

Dodatok č. 1 k zmluve o ubytovaní