Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

ubytovanie 12. septembra - zmena

Z dôvodu čerpania dovolenky sa 12. septembra 2019 v Študentskom domove Petra Pázmaňa na Rybníkovej ulici 13A v Trnave nebude možné ubytovať.

Prosíme záujemcov, aby pokojne využili ktorýkoľvek iný deň. Ďakujeme.