Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Týždeň vedy a techniky 2019 na TU

Aj tento rok vás pozývame na "Týždeň vedy a techniky" na Trnavskej univerzite.

Cieľom podujatia je poukázať na to, ako výsledky vedy ovplyvňujú kvalitu života a tiež zlepšiť celkové vnímanie vedy a techniky v povedomí spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem ľudí o štúdium týchto disciplín, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti ich podpory.

Tu nájdete zoznam všetkých aktivít TVaT na Trnavskej univerzite. 

Podujatia realizované na fakultách Trnavskej univerzity v Trnave:

FILOZOFICKÁ FAKULTA
pripravila viacero odborných prenášok, workshopov, skupinových aktivít diskusií a exkurzií: program podujatí na FF.

PEDAGOGICKÁ FAKULTA
pripravila utorok so živou prírodou a rôzne aktivity pod vedením budúcich učiteľov chémie: program podujatí PdF.

FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
pripravila zaujímavé medzinárodné konferencie a vedecké semináre: program podujatí FZaSP.

PRÁVNICKÁ FAKULTA
pripravila zaujímavé prednášky, konferencie, exkurziu i neformálne stretnutie študentov: program podujatí na PF.