Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

TU má dvoch nových profesorov R. Nemca a P. Dobríkovú

Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok 10. decembra 2019 formálne vymenovala 26 nových vysokoškolských profesorov. 

Vzhľadom na jej zdravotný stav im vymenúvacie dekréty na základe poverenia prezidentky SR odovzdal vedúci Kancelárie prezidenta SR Štefan Rozkopál. Zoznam vymenovaných vysokoškolských profesorov je k dispozícii v sekcii Vymenovania a odvolania, informovala Kancelária prezidentky Slovenskej republiky.

Medzi uvedenými je i prodekan Teologickej fakulty pre vedu a výskum, edičnú a vydavateľskú činnosť, projektovú činnosť a legislatívnú činnosť prof. Rastislav Nemec a prof. Patrícia Dobríková z Fakulty zdravotníctva a socálnej práce.

Obom srdečne blahoželáme!

 

Foto: prezident.sk