Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Termín súťaže Fejtón 2020 sa predlžuje

Zdroj: 
Univerzitná knižnica

 

Termín pôvodnej uzávierky súťaže Fejtón 2020 sa predlžuje. Študenti denného štúdia môžu
naďalej posielať svoje textové príspevky, kreslené vtipy či karikatúry až
do odvolania, ktoré bude avizované prostredníctvom komunikačných kanálov Trnavskej univerzity.

Fejtón 2020