Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Technické problémy - knižnica

Zdroj: 
Univerzitná knižnica

Zistili sme, že od leta nám systém automaticky neodosiela SMS upomienky a upomienky na mail, z knižničného poriadku tieto upomienky NEMUSÍME odosielať ale na odstránení problému intenzívne pracujeme. Pri riešení tohto problému sa stalo, že systém dnes odoslal tieto upomienky ešte z leta, upomienky, ktoré už máte pravdepodobne zaplatené. Žiadame čitateľov, ktorým prišli dnes tieto správy, aby ste si skontrolovali vaše čitateľské kontá v časti ,,aktuálne poplatky,,. Ak tam nemáte žiadny poplatok k úhrade, považujte dané správy za bezpredmetné. Za pochopenie ďakujeme.

Uvádzame aj príklad konto bez pokuty:

bez poplatku

Príklad ako vyzerá konto s pokutou:

konto s pokutou